0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Privacy verklaring

Gegevens privacy is van groot belang voor Kaai Kapot en we willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Kaai Kapot is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Meijerij 28

5133CT Riel

Nederland

Bedrijfsregistratie KVK: 73644900
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Maikel Loots
BTW-nummer: NL854493773B01

Waar slaan we jouw gegevens op?
De gegevens die wij van je verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit gebeurt op een lokale server op het kantoor aan de Piushaven 6. Schijf PEPNAS01.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Jouw gegevens kunnen worden gedeeld binnen KaaiKapot.NL, PEP Trading BV en haar marketingpartner PEP Business Creators BV. Meer informatie over de bedrijven kun je vinden op de websites: www.kaaikapot.nl en www.pepbc.nl. De bedrijven worden vertegenwoordigd door Maikel Loots. We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten KaaiKapot.NL, PEP Trading BV en PEP Business Creators BV voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om jou te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kun je vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen. 

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang: 
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Kaai Kapot die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen. 

Recht op portabiliteit: 
Wanneer Kaai Kapot jouw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt. 

Recht op correctie: 
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van jouw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 

Recht op verwijdering:
Je hebt het recht om op elk moment de door Kaai Kapot verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* je hebt een lopende zaak met de klantenservice
* je hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Kaai Kapot , ongeacht de betalingswijze 
* je wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of je hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* indien je een aankoop hebt gedaan, bewaren we jouw persoonsgegevens in verband met jouw transactie ten behoeve van de boekhoudregels. 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de noodzaak voor uitvoering van onze overeenkomst: 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van de noodzaak voor uitvoering van onze overeenkomst en/of de noodzaak voor de behartiging van voor ons gerechtvaardigde belangen. Kaai Kapot zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien je niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kun je:
* de instructies volgen in elke marketingmail

Recht op restrictie:
Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om Kaai Kapot te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:

* als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van de noodzaak voor uitvoering van een overeenkomst, beperkt Kaai Kapot elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van de noodzaak.

* als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van de noodzaak voor de behartiging van voor ons gerechtvaardigde belangen, beperkt Kaai Kapot elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van de noodzaak.
* indien je een claim hebt ingediend dat jouw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Kaai Kapot elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je jezelf verzetten tegen de verwijdering van jouw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens
* als Kaai Kapot de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen. 

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die jouw vragen met betrekking tot jouw bovengenoemde rechten behandelt. Je kunt onze medewerkers altijd bereiken via [email protected] .

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien je van mening bent dat Kaai Kapot jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens of jouw rechten.